images

لایو اینستاگرام 27 تیر ماه 99

لایو اینستاگرام جمع بندی کنکور 99

لایو اینستاگرام

استراتژی جمع بندی کنکور 99

جمعه 27 تیر ماه 99

 

راهبرد مطالعه جهت جمع بندی مطلوب دروس در زمان باقیمانده تا کنکور 99 از چالش های مهم داوطلبان کنکوری در این روزهاست.

مطالعه موثر در این ایام می تواند فرصتی بی نظیر برای دانش آموزان باشد.

در این ایام می توانید به طور حداکثری بهره برداری کنید به شرط این که با برنامه ریزی مناسب و با تلاش موثر کار مطالعاتی را دنبال کنید.

 

جهت شرکت در لایو به آدرس های زیر مراجعه کنید :

https://www.instagram.com/physico_a

https://www.instagram.com/aliyeganehpishkenari

 

 

آدرس صفحه اینستاگرام آموزشیار و گروه آموزشی دکتر یگانه

https://www.instagram.com/amoozeshyar.ir

https://www.instagram.com/draliyeganeh.ir

نظرات

دیدگاه ارسال کنید